Efekt wywiadu (ang. interview bias)

Efekt wywiadu to zafałszowanie wyników badania spowodowane przez ankietera, respondenta lub obie osoby jednocześnie. Najczęściej polega to na tym, że ankieter sugeruje respondentowi odpowiedzi, których powinien mu udzielić lub odwrotnie – respondent z własnej inicjatywy odpowiada w taki sposób, żeby spełnić oczekiwania ankietera, zrobić na … Czytaj dalej

Ekonometria (ang. econometrics)

Ekonometria to kierunek badawczy w ekonomii zajmujący się m.in. prognozowaniem zjawisk rynkowych i gospodarczych oraz ich możliwej zależności od zjawisk społecznych i wydarzeń politycznych. Ekonometria stosowana jest również pomocniczo w badaniach rynkowych i społecznych, przede wszystkim za pomocą różnych technik … Czytaj dalej