Test reklamy (ang. copy test)

Test reklamy to badanie, którego celem jest ocena konceptu reklamowego. Realizowane jest często w trakcie wywiadów fokusowych. Uczestnicy dyskusji, po przedstawieniu im roboczej wersji reklamy, oceniają jej atrakcyjność, zrozumiałość, wiarygodność przekazu itp.