Badania seksualności (ang. human sexuality research; sex surveys)

Badania seksualności prowadzone są w celu zachowań seksualnych człowieka w ich biologicznym, psychologicznym, kulturowym, etycznym, moralnym, religijnym, prawnym, antropologicznym oraz społecznym kontekście. Z uwagi na swoją interdyscyplinarność zakres badań seksualności jest zatem tak szeroki, że badania te trudno jednoznacznie zdefiniować i sklasyfikować. Historia … Czytaj dalej

Badania społeczne (ang. social research)

Badania społeczne to ogół badań, których celem jest opis oraz wyjaśnianie zachowań ludzi związanych z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie. Dotyczą najczęściej takich zagadnień jak: postawy, zachowania i wartości społeczne opinie dotyczące instytucji rządowych i społecznych, osób publicznych, funkcjonowania państwa oraz administracji … Czytaj dalej