Losowanie dwustopniowe (ang. two-stage sampling)

Losowanie dwustopniowe to metoda doboru próby badanej polegająca na tym, że najpierw losowana jest określona liczba zbiorów zawierających inne jednostki. Następnie ze wszystkich wybranych zbiorów losowane są znajdujące się w nich jednostki, które trafiają ostatecznie do próby. Przykładem omawianej metody … Czytaj dalej

Losowanie warstwowe (ang. stratification)

Losowanie warstwowe polega na tym, że najpierw dzieli się badaną zbiorowość na różniące się jakościowo części (wyróżnione z uwagi na płeć, wiek, miejsce zamieszkania respondentów lub inne cechy), a następnie z każdej wyróżnionej części (warstwy) losuje się określoną liczbę jednostek.

Losowanie wielostopniowe (ang. multiple stage sampling)

Losowanie wielostopniowe to metoda doboru próby badanej polegająca na tym, że najpierw losowana jest określona liczba zbiorów zawierających kolejne zbiory innych mniejszych jednostek. Z tak wylosowanych zbiorów losuje się ponownie zbiory jednostek mniejszego rzędu itd. Przykładem omawianej metody może być losowanie … Czytaj dalej

Obciążenie próby (ang. sample bias)

Obciążenie próby to taka cecha próby badawczej, że nie jest ona reprezentatywna dla badanej populacji, pomimo, że została dobrana w sposób losowy. Przyczyną obciążenia próby mogą być rozmaite błędy poczynione w trakcie doboru losowego np. błąd operatu losowego itp.