Rekrutacja (ang. recruiting)

Rekrutacja to ogół działań, których celem jest pozyskanie do planowanego badania osób spełniających określone kryteria (płeć, wiek, zawód, zainteresowania itp.). Osoby, które zostaną zaproszone do udziału w badaniu i wezmą w nim udział nazywamy respondentami. Do najważniejszych czynności realizowanych w trakcie … Czytaj dalej

Rekruter (ang. field recruiter)

Rekruter to pracownik lub osoba współpracująca z agencją badawczą, zwana czasami potocznie łapaczem. Zadaniem rekrutera jest wyszukiwanie, wg ustalonych kryteriów, osób, które byłyby zainteresowane udziałem w wywiadach fokusowych lub innego rodzaju wywiadach jakościowych.

Screener

Screener to rodzaj prostego kwestionariusza wykorzystywanego w trakcie rekrutacji uczestników wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Screener składa się zwykle nie więcej niż z kilku pytań, które zadawane są w celu ustalenia, czy dana osoba posiada cechy kwalifikujące ją do udziału w … Czytaj dalej

Sufit (ang. interviewer cheating)

Sufit to potoczne określenie kwestionariusza wywiadu zawierającego fikcyjne odpowiedzi wymyślone przez nieuczciwego ankietera i zapisane jako odpowiedzi respondenta (z którym ankieter w rzeczywistości w ogóle się nie spotkał lub też spotkał, ale nie przeprowadził wywiadu w rzetelny sposób).

Timing

Timing to potoczne określenie dokumentu zawierającego przewidywany czas realizacji jakiegoś projektu badawczego, rozpisanego na poszczególne etapy (np. losowanie próby, przygotowanie narzędzi badawczych, wysyłkę kwestionariuszy do koordynatorów w terenie, realizację badania w terenie, wprowadzanie i czyszczenie danych, analizę wyników i przygotowanie … Czytaj dalej

Topline

Topline to krótkie zestawienie najważniejszych wniosków z badania, przygotowane dla jego zleceniodawcy. Topline jest popularną formą podsumowania wywiadów fokusowych, IDI’s i innych wywiadów jakościowych.