Operat losowania (ang. sampling frame)

Operat losowania to baza zawierająca dane adresowe jednostek należących do określonej populacji, z której można wylosować próbę reprezentatywną do badania. Do największych krajowych operatów losowania należą m.in. baza PESEL (ewidencja ludności) oraz baza gospodarstw domowych GUS.

Opinia publiczna (ang. public opinion)

Opinia publiczna to ogół przekonań wyrażanych przez członków społeczeństwa na temat funkcjonowania państwa, sprawowania rządów, instytucji administracji publicznej, osób sprawujących urzędy państwowe, instytucji pożytku publicznego, organizacji społecznych, panujących norm i obyczajów panujących itp. Najbardziej znaną metodą pomiaru opinii publicznej jest … Czytaj dalej

Opis próby badawczej (ang. sampling plan)

Opis próby badawczej to instrukcja dotycząca sposobu doboru próby badanej z operatu losowania lub innej bazy tego typu. Opis próby badawczej zawiera m.in. wskazania dotyczące zastosowanej techniki losowania jednostek znajdujących się w operacie, założoną wielkość próby oraz szacowaną wielkość błędu losowego.

Osgood Egerton Charles

Osgood Egerton Charles (ur. 1916 – zm. 1991) amerykański psycholog, wykładowca i wieloletni dyrektor (1957 – 1984) Communications Research Center Illinois University. Autor prac z dziedziny psychologii, m.in.: Method and Theory in Experimental Psychology (1956), The Measurement of Meaning (1957), … Czytaj dalej

OTH (ang. Opportunity to Hear)

OTH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach słuchalności radia do oceny efektywności kampanii reklamowej; określa średnią liczbę kontaktów słuchacza stacji radiowej z reklamą emitowaną na jej antenie w określonym odstępie czasu.

OTS (ang. Opportunity to See)

OTS to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych i badaniach reklamy do oceny efektywności kampanii reklamowej; określa średnią liczbę kontaktów osoby z grupy docelowej z reklamą emitowaną w stacji telewizyjnej, w jakimś odstępie czasu.

Outliers

Outliers to potoczne określenie nietypowych, ekstremalnie małych lub ekstremalnie dużych wartości jakiejś zmiennej, niezwykle rzadko spotykanych w populacji badanej. Przykładem takich wartości może być: liczba posiadanych dzieci = 15, zarobki miesięczne = 100 000 zł, wzrost = 215 cm itp. … Czytaj dalej

Overclaiming

Overclaiming to określenie zachowania części respondentów biorących udział w badaniach opinii, polegającego na udzielaniu przez nich nieprawdziwych odpowiedzi na temat własnych przekonań, poglądów politycznych, uczestnictwa w życiu społecznym, wyznawanych norm i wartości, statusu społecznego itp. Istnieje wiele powodów takich zachowań. … Czytaj dalej