Teleologia (ang. teleology)

Teleologia to szeroko pojęta tradycja i sposób postrzegania postaw i zachowań ludzkich w kontekście ich zgodności etycznej. W perspektywie teleologicznej o etyczności postępowania decyduje przede wszystkim jego utylitarność i użyteczność dla społeczeństwa lub jego większości. W przypadku jakiegoś postępowania wzbudzającego … Czytaj dalej

Tercyl (ang. tercile)

Tercyl to parametr statystyczny, kwantyl trzeciego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Tercyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 3 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.

Test Dwudziestu Stwierdzeń (ang. Twenty Statement Test)

Test Dwudziestu Stwierdzeń to technika samooceny wynaleziona w 1954 roku przez Manforda Kuhna (ur. 1911 – zm. 1963), amerykańskiego socjologa, interakcjonistę symbolicznego, twórcę tzw. szkoły Iowa interakcjonizmu symbolicznego. Test Dwudziestu Stwierdzeń służy do opisu koncepcji samego siebie, własnej osobowości, a ściślej … Czytaj dalej

Test kinowy (ang. theatre test)

Test kinowy to rodzaj badania reklamy polegającego na emisji odcinku serii reklam dla wybranej grupy konsumentów. Przed emisją osoby biorące udział w badaniu udzielają odpowiedzi na szereg pytań dotyczących ich preferencji i intencji zakupu określonych produktów lub usług. Po zakończeniu … Czytaj dalej