Web Mining

Web Mining to analiza i eksploracja zawartości stron, portali i serwisów internetowych itp. podejmowana w celu znalezienia najbardziej użytecznych treści.

Wirtualna etnografia (ang. virtual ethnography)

Wirtualna etnografia to określenie metod i technik badawczych, których celem jest poznanie zwyczajów i zachowań internautów w kontekście stylów ich życia, nawyków konsumenckich, sposobów spędzania czasu wolnego, opinii społeczno-politycznych itp. Podstawowa technika badawcza stosowana w wirtualnej etnografii to analiza treści zamieszczanych … Czytaj dalej

Wnioskowanie statystyczne (ang. statistical inference)

Wnioskowanie statystyczne to ogół metod i procedur stosowanych do opisu losowo wybranej grupy przypadków, obserwacji, wartości zmiennych itp. a następnie uogólnienia uzyskanych wyników na całą populację badaną.