Wskaźnik (ang. indicator)

Wskaźnik to miara, za pomocą której można określić wybrane cechy ilościowe zjawiska społecznego, rynkowego, kulturowego itp.

Wskaźnik społeczny (ang. social indicator)

Wskaźnik społeczny to miara, za pomocą której można określić cechy ilościowe jakiegoś zjawiska społecznego. Za pomocą wskaźników możemy również oceniać kierunek zmian zachodzących w czasie, a dotyczących badanego zjawisk społecznego. Za pomocą wskaźników jesteśmy w stanie opisywać rzeczywistość społeczną, która nas … Czytaj dalej

Współzależność (ang. interdependency)

Współzależność to taka cecha relacji pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej. Do stwierdzenia istnienia i siły współzależności pomiędzy zmiennymi wykorzystywane są współczynniki korelacji.

Wykres (ang. chart)

Wykres to graficzna forma przedstawienia i porównania liczby przypadków, wartości zmiennych, obserwacji itp. dotyczących tego samego tematu. Do najpopularniejszych typów wykresów należą m.in.: histogram (ang. histogram) wykres kolumnowy (ang. bar chart) wykres kołowy (ang. pie chart) wykres liniowy (ang. line … Czytaj dalej

Wymieranie (ang. respondent mortality)

Wymieranie to rezygnacja respondentów z uczestnictwa w badaniu w trakcie jego trwania. Wymieranie powodowane jest zwykle zniecierpliwieniem respondentów, znudzeniem przedłużającym się czasem trwania badania, zdarzeniami losowymi itp.

Wywiad (ang. interview)

Wywiad to najpopularniejsza i podstawowa metoda stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. W swojej najbardziej klasycznej postaci polega na spotkaniu ankietera lub moderatora z respondentem, zadawaniu pytań i zbieraniu odpowiedzi (chciałoby się rzec: „Koń jaki jest, każdy widzi”.) W … Czytaj dalej