Zmienna zależna (ang. dependent variable)

Zmienna zależna to cecha, której wartość jest determinowana przez wartość innej zmiennej (tzw. zmiennej niezależnej). Zmienną zależną może być np. czytelnictwo książek, które może być zależne od takich zmiennych jak wykształcenie, miejsce zamieszkania (dostęp do księgarni i bibliotek) albo dochodów osobistych.

Znajomość marki (ang. brand awareness)

Znajomość marki to stopień jej identyfikacji przez osoby uczestniczące w badaniu. Można wyróżnić dwa rodzaje znajomości marki: znajomość spontaniczną (ang. spontaneous awareness, prompted awareness), wskazującą na odsetek respondentów, którzy sami zadeklarowali znajomość marki, bez żadnej pomocy ze strony ankietera znajomość wspomaganą … Czytaj dalej

Znaniecki Florian Witold

Znaniecki Florian Witold (ur. 1882 – zm. 1958) polski socjolog i filozof, od 1914 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie był wykładowcą University of Chicago i jednym z przedstawicieli tzw. szkoły chicagowskiej. W roku 1920 powrócił do Polski, gdzie aż do … Czytaj dalej

Związek przyczynowy (ang. causal relationship)

Związek przyczynowy to taka cecha zależności pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej zmiennej. Do stwierdzenia istnienia związku przyczynowego konieczne jest spełnienie kilku wymogów: można w precyzyjny sposób określić, która ze zmiennych jest przyczyną, a która … Czytaj dalej