Błąd konfirmacji (ang. confirmation bias)

Błąd konfirmacji polega na tym, że osoba realizująca jakieś badanie poszukuje przede wszystkim takich faktów, które weryfikują i potwierdzają jego hipotezy oraz założenia badawcze, a jednocześnie ignoruje to, co mogłoby temu zaprzeczać. Błąd ten został opisany po raz pierwszy w latach 60. … Czytaj dalej

Błąd operatu (ang. sample frame error)

Błąd operatu to zafałszowanie wyników badania spowodowane cechami bazy danych, z którego została pobrana próba badana (np. baza numerów PESEL). Błąd operatu wynika najczęściej z niekompletności i nieaktualności części danych adresowych w nim zamieszczonych; to z kolei może być spowodowane zmianami miejsca … Czytaj dalej

Błąd systematyczny (ang. systematic error, non-sampling error)

Błąd systematyczny to zafałszowanie wyników badania spowodowane innymi czynnikami, niż tylko błąd losowy. Mogą należeć do nich: błędy spowodowane wadliwie skonstruowanym narzędziem badawczym, niezrozumieniem przez respondentów pytań zawartych w kwestionariuszu wywiadu, pomyłkami ankieterów przy zapisywaniu odpowiedzi, pomyłkami koderów przy wprowadzaniu … Czytaj dalej

Efekt ankietera (ang. interviewer error)

Efekt ankietera to zafałszowanie odpowiedzi udzielanych przez respondenta, spowodowane jego reakcją na sposób zachowania lub wygląd ankietera. Czasami zafałszowanie takie powstaje również w wyniku błędnych przeświadczeń respondenta na temat oczekiwań ankietera wobec jego osoby. Przykładem omawianego efektu może być udzielanie … Czytaj dalej

Efekt aureoli (ang. halo effect)

Efekt aureoli to tendencja do oceniania osobowości jakiejś osoby na podstawie znajomości jednej wybranej jej cechy. Przykładem może być sytuacja, kiedy osobę zajmującą ważne stanowisko zaczynamy jednocześnie uważać za kompetentną, uzdolnioną, mądrą itp. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zaczynamy uważać … Czytaj dalej

Efekt Galatei (ang. Galatea effect)

Efekt Galatei to odmiana efektu Pigmaliona, polegającego na tym, że w określonych sytuacjach, pod wpływem czyichś pozytywnych oczekiwań (np. współpracujących z nami osób), zaczynamy się zachowywać zgodnie z tymi oczekiwaniami, nawet jeżeli pierwotny kontekst sytuacyjny mógł temu nie sprzyjać.