Analiza zawartości (ang. content analysis)

Analiza zawartości to badanie treści i komunikatów zamieszczonych w książkach, gazetach i czasopismach, Internecie oraz wszelkich innych źródłach i dokumentach pisanych; w szerszym znaczeniu dotyczy również treści przekazywanych za pośrednictwem radia i telewizji. Zobacz więcej na ten temat pod hasłem … Czytaj dalej

Burza mózgów (ang. brainstorming session)

Burza mózgów to potoczne określenie popularnej metody dyskusji grupowej; jej celem jest znalezienie nowych rozwiązań i pomysłów, które można wykorzystać w działalności firmy, przedsiębiorstwa lub innej instytucji. W „burzy mózgów” biorą udział osoby powiązane ze sobą w jakiś sposób, pracownicy … Czytaj dalej

Case study (studium przypadku)

Case study to rodzaj badania, którego celem jest pogłębiona analiza i wyjaśnienie problemu dotyczącego działalności przedsiębiorstwa, firmy, instytucji itp. W case study wykorzystywane są rozmaite metody badawcze: wywiady fokusowe, IDI, obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca, desk research itp.

Desk research (badania zza biurka, badania gabinetowe)

Desk research to badanie polegające na analizie danych wtórnych, czyli takich, które już istnieją, zostały wcześniej zgromadzone i przetworzone przez agencje badawcze, instytucje publiczne (takie jak GUS). Desk research obejmuje również analizę wszelkich danych dostępnych w obiegu publicznym (prasa, książki, … Czytaj dalej

Ekonometria (ang. econometrics)

Ekonometria to kierunek badawczy w ekonomii zajmujący się m.in. prognozowaniem zjawisk rynkowych i gospodarczych oraz ich możliwej zależności od zjawisk społecznych i wydarzeń politycznych. Ekonometria stosowana jest również pomocniczo w badaniach rynkowych i społecznych, przede wszystkim za pomocą różnych technik … Czytaj dalej