Dopytywanie (ang. probing)

Dopytywanie to technika stosowana przez ankieterów lub moderatorów w trakcie wywiadów; celem dopytywania jest uzyskanie od respondenta wyczerpujących i precyzyjnych odpowiedzi. Dopytywanie może być stosowane wtedy, gdy respondent odpowiada na zadawane pytanie lakonicznie, niejasno lub po prostu unika odpowiedzi. W … Czytaj dalej

Executive summary

Executive summary to podsumowanie najważniejszych wniosków z przeprowadzonego badania, zawierające dodatkowe rekomendacje dla jego zleceniodawców. Powinno być przygotowane w czytelny sposób, wnioski sformułowane jednoznacznie, a rekomendacje oparte na bezsprzecznych argumentach.

Fieldwork

Fieldwork to potoczne określenie prac podejmowanych przez agencję badawczą w celu wykonania badania w terenie (dystrybucji kwestionariuszy wywiadów, realizacji wywiadów przez ankieterów, zebraniu wypełnionych kwestionariuszy i przesłaniu do agencji itp.).

Fokusownia (studio fokusowe; ang. focus studio)

Fokusownia to pomieszczenie przystosowane do realizacji wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Standardowe wyposażenie fokusowni to duży, owalny stół, przy którym moderator spotyka się z uczestnikami wywiadu, sprzęt audiowizualny do nagrywania wywiadu oraz lustro weneckie oddzielające fokusownię od podglądowni.

Informator (ang. informant)

Informator to osoba pomagająca badaczom w dotarciu do określonej grupy społecznej, wspólnoty, subkultury itp. Informator jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy badacze chcą przeprowadzić badanie w środowiskach trudno dostępnych: sektach religijnych, subkulturach młodzieżowych, jak również wspólnotach zrzeszających mniejszości seksualne, narodowe … Czytaj dalej

Koder (ang. coder)

Koder to osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych surowych do pakietu statystycznego, ich czyszczenie, kodowanie, rekodowanie i przygotowanie do dalszej analizy.