Kontakt (ang. contact)

Kontakt to zaproszenie jakiejś osoby do udziału w badaniu. Kontakt może mieć formę bezpośredniego spotkania z respondentem, rozmowy telefonicznej lub korespondencji pocztowej (również z wykorzystaniem Internetu). Liczba nawiązanych kontaktów w stosunku do liczby faktycznie zrealizowanych wywiadów jest podstawą do obliczania … Czytaj dalej

Kwota (ang. quota)

Kwota to część próby kwotowej, do której należą osoby z określonymi cechami (płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem itp.), odróżniającymi je od osób z innych kwot. Najprostszym przykładem kwot znajdujących się w próbie badanej są kwoty kobiet i mężczyzn. Jeżeli wiemy z … Czytaj dalej

Lista Robinsona (ang. Robinson list)

Lista Robinsona to zbiór krajowych numerów telefonicznych osób, które nie zgadzają się na uczestnictwo w badaniach i sondażach telefonicznych. Lista Robinsona prowadzona jest przez OFBOR od 2004 roku w celu ochrony prywatności wspomnianych osób.

Metoda kuli śnieżnej (ang. snowball sampling)

Metoda kuli śnieżnej to nielosowa technika doboru respondentów do próby badanej. Po zakończeniu każdego kolejnego wywiadu ankieter prosi respondenta o wskazanie jakiejś znajomej osoby, z którą mógłby również przeprowadzić wywiad dotyczący tego samego tematu. Metoda kuli śnieżnej przydatna jest w badaniach grup … Czytaj dalej