Badania marketingowe (ang. marketing research)

Badania marketingowe realizowane są w celu wsparcia działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, firmy usługowe oraz inne instytucje komercyjne; dotyczą najczęściej sposobów wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, planowania strategii sprzedażowych, reklamowych i promocyjnych, rozpoznania opinii klientów itp.

Badania marki (ang. brand research)

Badania marki realizowane są w celu oceny świadomości i opisu reakcji konsumentów, związanych z odbiorem i postrzeganiem marki produktów i usług. Dotyczą najczęściej takich aspektów jak: doświadczenie marki (ang. brand experience) lojalność wobec marki (ang. brand loyalty) osobowość marki (ang. brand … Czytaj dalej

Badania międzykulturowe (ang. cross-cultural research)

Badania międzykulturowe podejmowane są w celu opisu tego samego zjawiska społecznego, ale występującego w różnych społecznościach i narodach. Przedmiotem badań międzykulturowych są najczęściej wybrane aspekty stylów życia, zachowania religijne, relacje rodzinne, relacje społeczne, postawa wobec panujących norm obyczajowych itp.

Badania międzynarodowe (ang. international research)

Badania międzynarodowe są realizowane jednocześnie na terytorium więcej niż jednego państwa i dotyczą tego samego problemu badawczego. Mogą być realizowane przez jedną instytucję badawczą lub też przez kilka różnych instytucji, z których każda koordynuje projekt na terenie reprezentowanego przez siebie kraju. … Czytaj dalej

Badania motywacyjne (ang. motivational research)

Badania motywacyjne podejmowane są w celu wyjaśnienia przyczyn zachowań i decyzji konsumentów podejmowanych w trakcie nabywania dóbr i usług. Badania motywacyjne pozwalają zidentyfikować m.in.: czynniki skłaniające konsumentów do wyboru danego produktu/usługi czynniki skłaniające konsumentów do lojalności lub rezygnacji z użytkowania danego … Czytaj dalej