Pytanie przeczące (ang. negative item)

Pytanie przeczące sformułowane jest w formie zaprzeczenia, negacji np. „Czy uważa Pan(i), że Polska nie powinna wstępować do Unii Europejskiej?”, „Czy osobom skazanym wyrokiem sądowym nie powinno odbierać się prawa do kandydowania do Sejmu?”, „Czy sądzi Pan(i), że w Polsce nie powinno się ograniczać … Czytaj dalej

Pytanie puste (ang. empty question)

Pytanie puste zadawane jest respondentowi w celu sprawdzenia jego wiarygodności. Może dotyczyć opinii na temat fikcyjnych produktów, wydarzeń, które nie miały miejsca itp. Udzielanie odpowiedzi na pytanie puste może świadczyć o tym, że respondent jest mało wiarygodnym źródłem informacji i … Czytaj dalej

Pytanie wprowadzające (ang. opening question)

Pytanie wprowadzające zadawane jest w celu zainteresowania respondenta rozpoczętym wywiadem. Umieszczane jest na początku kwestionariusza wywiadu lub każdego kolejnego zestawu pytań. Powinno być sformułowane w taki sposób, żeby respondent szybko zrozumiał cel wywiadu, zainteresował się przedstawionym tematem oraz chętnie udzielał … Czytaj dalej

Pytanie zagrażające (ang. threatening question)

Pytanie zagrażające to takie, które z jakichś względów może budzić negatywne reakcje respondenta i skłaniać go do odmowy udzielenia odpowiedzi lub podawania odpowiedzi nieprawdziwych. Może dotyczyć spraw osobistych respondenta (np. życia seksualnego), tematów uznawanych za drażliwe społecznie (alkoholizm, przemoc w rodzinie … Czytaj dalej