Metaanaliza (ang. metaanalysis)

Metaanaliza polega wykorzystaniu danych, wniosków i spostrzeżeń z wcześniejszych badań dotyczących tego samego lub podobnego problemu badawczego. Metaanaliza to uogólnienie innych analiz, w potocznym tego słowa znaczeniu „analiza analiz”.

Redukcja danych (ang. data reduction plan)

Redukcja danych to procedura zmniejszenia wielkości zbioru danych w celu ich łatwiejszej oraz efektywniejszej analizy. Istnieje kilka sposobów na dokonanie redukcji danych. Może ona polegać m.in. na wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych, które umożliwiają zmniejszenie dużego zbioru danych do podstawowych czynników, wymiarów lub … Czytaj dalej

Reguła asocjacyjna (ang. associaction rule)

Reguła asocjacyjna to schemat, za pomocą którego z określonym prawdopodobieństwem można założyć, że jeśli nastąpiło zdarzenie A, to nastąpi również zdarzenie B. Reguła asocjacyjna jest zatem niczym innym jak rodzajem wnioskowania, które pozwala przewidywać jednoczesne wystąpienie dwóch zjawisk i zachowań, … Czytaj dalej

Socjogram (ang. sociogram)

Socjogram to graficzna prezentacja relacji, więzi i zależności pomiędzy osobami pochodzącymi z tej samej wspólnoty, grupy społecznej, społeczności itp.

Text mining

Text mining to analiza i eksploracja zawartości dokumentów tekstowych. Celem analizy text mining jest identyfikacja najbardziej użytecznych treści z punktu widzenia odbiorcy, słów kluczowych, przydatnych informacji itp. Technika ta wspomagana jest specjalnymi programami komputerowymi, które umożliwiają przeszukiwanie dużych zbiorów dokumentów … Czytaj dalej

Web Mining

Web Mining to analiza i eksploracja zawartości stron, portali i serwisów internetowych itp. podejmowana w celu znalezienia najbardziej użytecznych treści.