Analiza treści (ang. content analysis)

Analiza treści to badanie komunikatów tekstowych, zarówno pisanych (książki, prasa, dokumenty, strony internetowe), jak i ustnych (rozpowszechnianych za pomocą radia i telewizji). Celem analizy jest zredukowanie zawartości całego tekstu do jego najważniejszych znaczeń: najczęściej pojawiających się słów, kluczowych wątków, przeważających form gramatycznych … Czytaj dalej

Dane (ang. data)

Dane to wszelkie informacje, dokumenty, źródła, materiały itp. gromadzone przez badaczy w trakcie realizowanego badania, z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych.

Dane ciągłe (ang. continuous data)

Dane ciągłe gromadzone są w sposób systematyczny i przez nieokreślony okres czasu; dane takie pozyskiwane są często za pomocą tzw. badań ciągłych (badania telemetryczne, badania słuchalności radia, panele gospodarstw domowych).

Dane wtórne (ang. secondary data)

Dane wtórne to wszelkie informacje, które już istnieją i są dostępne w określonej postaci: statystyk publicznych, raportów branżowych, sprawozdań, publikacji prasowych lub książkowych, archiwów itp.

Data Mining (zgłębianie danych)

Data Mining to proces analizy i eksploracji danych, w celu odnalezienia prawidłowości i  współzależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Od kilku ładnych lat określenie data mining wypierane jest przez inny termin: Big Data. Jeżeli chcesz być zatem na czasie, to w towarzystwie mów tylko … Czytaj dalej