Kwantyl (ang. quantile)

Kwantyl to parametr statystyczny stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwantyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne, dziesiętne, ćwiartki, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Kwantyle dzielimy na percentyle, kwintyle, … Czytaj dalej

Kwartyl (ang. quartile)

Kwartyl to parametr statystyczny, kwantyl czwartego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwartyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 4 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w … Czytaj dalej

Kwintyl (ang. quintile)

Kwintyl to parametr statystyczny, kwantyl piątego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwintyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 5 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w … Czytaj dalej

Mediana (ang. median)

Mediana to wartość środkowa jakiejś zmiennej; dla parzystej liczby przypadków, gdzie wartości takiej nie można bezpośrednio ustalić, medianę wyznaczamy poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej dla dwóch środkowych wartości zmiennej, występujących obok siebie.