Topline

Topline to krótkie zestawienie najważniejszych wniosków z badania, przygotowane dla jego zleceniodawcy. Topline jest popularną formą podsumowania wywiadów fokusowych, IDI’s i innych wywiadów jakościowych.

Transkrypcja wywiadu (ang. transcription)

Transkrypcja wywiadu to dokument zawierający wypowiedzi uczestników FGI, IDI oraz innych tego typu wywiadów jakościowych, zarejestrowane wcześniej za pomocą zapisu audiowizualnego, a następnie przepisane w całości lub fragmentach w celu ich dalszej analizy.

Verbatim

Verbatim to zapis wywiadu jakościowego z respondentem zawierający pełny i dosłowny przebieg rozmowy; może również zawierać informacje o reakcjach niewerbalnych respondenta, zarejestrowanych w trakcie wywiadu (śmiechu, westchnięciach, pauzach itp.).

Wywiad (ang. interview)

Wywiad to najpopularniejsza i podstawowa metoda stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. W swojej najbardziej klasycznej postaci polega na spotkaniu ankietera lub moderatora z respondentem, zadawaniu pytań i zbieraniu odpowiedzi (chciałoby się rzec: „Koń jaki jest, każdy widzi”.) W … Czytaj dalej

Wywiad kontrolny (ang. control interview)

Wywiad kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia rzetelności pracy ankietera; polega zwykle na ponownym spotkaniu lub kontakcie telefonicznym z respondentem i powtórzeniu z nim całego wywiadu lub jego części. Umożliwia to na sprawdzenie, czy ankieter rzeczywiście spotkał się z respondentem i poprawnie przeprowadził z … Czytaj dalej