Histogram (ang. histogram)

Histogram to graficzna prezentacja rozkładu wartości zmiennej. Histogram można stosować do prezentacji rozkładu normalnego wartości zmiennej. Przypomina wykres słupkowy; różnica polega na tym, że w histogramie nie ma przerw pomiędzy poszczególnymi słupkami, co pozwala czytelniej zaprezentować rozkład wartości zmiennej.

Kierunek związku (ang. direct correlation)

Kierunek związku to miara opisująca zależność pomiędzy zmianą wartości dwóch zmiennych. Może przejmować kierunek dodatni lub ujemny. Kierunek dodatni oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, rośnie również wartość drugiej. Kierunek ujemny oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, … Czytaj dalej

Kontyngencja (ang. contingency)

Kontyngencja to zależność występująca pomiędzy dwoma lub większą liczbą zmiennych, z których przynajmniej jedna jest zmienną jakościową (nominalną, kategoryczną).

Korelacja (ang. correlation)

Korelacja to zależność pomiędzy zmiennymi, polegająca na tym, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej. Jeżeli wartość jednej zmiennej wzrasta, podczas gdy wartość drugiej maleje, wtedy mówimy o tzw. korelacji ujemnej. Jeżeli wartości zmiennych wzrastają jednocześnie, mówimy o … Czytaj dalej

Poziom ufności (ang. confidence level)

Poziom ufności to prawdopodobieństwo, z jaką wartość zmiennej znajduje się w przedziale ufności. Poziom ufności jest jednym z elementów decydujących o wielkości próby. Im większy oczekiwany poziom ufności, tym większa będzie wielkość próby. W sondażach przyjmuje się zwykle poziom ufności na poziomie p=95% … Czytaj dalej

Przedział ufności (ang. confidence interval)

Przedział ufności to zakres liczbowy, w którym może zawierać się prawdziwa, nieznana wartość zmiennej. Przedział ufności jest wyznaczany z określonym prawdopodobieństwem trafności, nazywanym poziomem ufności.